På bloggen vill vi visa vår verksamhet, hur vi arbetar och utforskar tillsammans med barnen på ett lustfyllt och roligt sätt. Lagerlunda förskola ligger i Fredriksdalsområdet och bildar en enhet tillsammans med Smultornet, Solgläntan och Sandbyhovs familjecentral.

tisdag 5 juni 2018

Sommarfest!

Vi vill tacka alla barn och föräldrar för en jättetrevlig sommarfest
Barnen började med att sjunga sommarsånger på kullen sedan erbjöds olika stationer kopplat till vårt gemensamma tema " Hållbar Framtid "


Man kunde plantera tomater


Lera och deg där man kunde skapa olika saker

 Hinderbana för att utveckla sina motoriska färdigheter


Inga kommentarer:

Skicka en kommentar