På bloggen vill vi visa vår verksamhet, hur vi arbetar och utforskar tillsammans med barnen på ett lustfyllt och roligt sätt. Lagerlunda förskola ligger i Fredriksdalsområdet och bildar en enhet tillsammans med Smultronet och Solgläntan

fredag 1 juni 2018

Planterat mystiska frön som kom med posten
Barnen har fått några mystiska frön som kom med posten. Barnen har samarbetat med att plantera dem.  De turas om att vattna dem och som syns här sköts de väl.
Vad tror ni att det är för frön vi fick??

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar