På bloggen vill vi visa vår verksamhet, hur vi arbetar och utforskar tillsammans med barnen på ett lustfyllt och roligt sätt. Lagerlunda förskola ligger i Fredriksdalsområdet och bildar en enhet tillsammans med Smultronet och Solgläntan

fredag 8 juni 2018

Blåbäret v.21 - Utflykt Ekbacken


För två veckor sedan gjorde vi på Blåbäret en liten utflykt till Ekbacken för att spana efter spindlar och spindelnät. Utflykten till skogen var väldigt spännande, barnen pratar fortfarande om den.
Det var så många saker som väckte barnens intresse och nyfikenhet.

En stor spindel uppe i ett träd.

Frukten smakade extra gott i skogen.

En uggla uppe i trädet.

På upptäcksfärd i Ekbacken.

I de ihåliga gamla ekarna upptäckte vi spindelnät.

Även bland växterna fanns spindelnät.


Vi spanar på spindlar och andra småkryp.Inte alltid så lätt att gå i skogens ojämna terräng, men alla barnen kämpade på bra.Fårbajs var också intressant.


Åka buss var för flera barn det allra mest spännande.


Inga kommentarer:

Skicka en kommentar