På bloggen vill vi visa vår verksamhet, hur vi arbetar och utforskar tillsammans med barnen på ett lustfyllt och roligt sätt. Lagerlunda förskola ligger i Fredriksdalsområdet och bildar en enhet tillsammans med Smultronet och Solgläntan

måndag 7 maj 2018

Möten skapar relationer

Vi strävar efter tillåtande miljöer där materialet skapar olika möten för barnen


Här möter pärlorna ljusbordet vilket blir ett nytt spännande möte tillsammans

Förskolans läroplan (skolverket, 2016) skriver att miljön ska vara öppen, innehållsrik och inbjudande samt främja leken och kreativiteten

Dock glömmer vi inte vårt gemensamma tema "Hållbar framtid" så vi är rädda om vårt material och ser till att det kommer tillbaka där det har sin plats.

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar