På bloggen vill vi visa vår verksamhet, hur vi arbetar och utforskar tillsammans med barnen på ett lustfyllt och roligt sätt. Lagerlunda förskola ligger i Fredriksdalsområdet och bildar en enhet tillsammans med Smultronet och Solgläntan

fredag 25 maj 2018

Masken får ett namn

Vår värdegrundsmask har länge varit utan ett namn




Förskolans läroplan (Skolverket, 2016) skriver att föräldrar ska ges möjlighet till delaktighet i verksamheten och vi tog hjälp av föräldrar för att hitta ett namn till masken.

Vi fick ett förslag och det blev Olle ! Vi röstade och kom överens tillsammans att det fick bli Olle.


Vi döpte Olle ute i gräset med frukt och fina blommor som barnen plockade



Inga kommentarer:

Skicka en kommentar