På bloggen vill vi visa vår verksamhet, hur vi arbetar och utforskar tillsammans med barnen på ett lustfyllt och roligt sätt. Lagerlunda förskola ligger i Fredriksdalsområdet och bildar en enhet tillsammans med Smultronet och Solgläntan

måndag 14 maj 2018

Hållbar framtid !

Förra veckan började vi plantera tillsammans

 En del av vårt gemensamma tema  - HÅLLBAR FRAMTID - är att skapa en medvetenhet om vart vi får tex kryddor ifrån? Köper vi bara i affären , eller var kommer det ifrån?

Vi undersöker fröna, ser de likadana ut?
 
Luktar dom något?
Spännande att följa processen tillsammans!


Inga kommentarer:

Skicka en kommentar