På bloggen vill vi visa vår verksamhet, hur vi arbetar och utforskar tillsammans med barnen på ett lustfyllt och roligt sätt. Lagerlunda förskola ligger i Fredriksdalsområdet och bildar en enhet tillsammans med Smultronet och Solgläntan

fredag 6 april 2018

V.14 Blåbäret

Genom olika aktiviteter få barnen möjligheter att utveckla sin motorik , nyfikenhet och sin förmåga att lära och utforska.
Den här vecka mötte barnen ett nytt material, lera.
Första känsla oss barnen  var att lera såg ut som glass, och att den var kall och mjuk.


 Barnen klämde, rollade och gjorde olika figurer av lera.  Senare tänker vi göra ett spindelägg av leran. Tillsammans gjorde vi spindelägg och nyfödda små spindlar som kröp ut.  

Vårat kompishjärta blev färdigt. Men , vad var där i mitten av hjärtat? Barnen upptäckte en liten spindel i vårat kompishjärta, :)  det var den första spindel på besök hos oss på Blåbäret den här våren. Det var jättekul att se på spindeln som kom och kröp på vårat " Spindelsnätkompishjärta".     


 Här blev vi inspirerade av vårat spindelsnätkompishjärta att väva med tråden över en korg.  Vi vävde ett nät som små spindlar och fixade en spännande leksak där barnen försökte fånga bollar i "spindelnätet" som var i lådan.Lpfö Varje barn ska utveckla sin motorik, koordinationsförmåga och kroppsuppfattning samt förståelse för vikten av att värna om sin hälsa och sitt välbefinnande.

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar