På bloggen vill vi visa vår verksamhet, hur vi arbetar och utforskar tillsammans med barnen på ett lustfyllt och roligt sätt. Lagerlunda förskola ligger i Fredriksdalsområdet och bildar en enhet tillsammans med Smultronet och Solgläntan

tisdag 10 april 2018

Lera

Vi fortsätter att arbeta med leran i mindre grupper

Pedagog: -Vad gör du?
Barn: -Ränder!
Pedagog: -Varför gör du ränder?
Barn: -Masken har ju ränder , min tröja har också ränder

Förskolans läroplan (Skolverket, 2016) belyser att arbetslaget ska ge barnen möjlighet att utveckla sin förmåga att kommunicera med hjälp av olika estetiska uttrycksformer.


Det multimodala språkandet är viktigt och här får barnen kommunicera i olika estetiska uttrycksformer.
Leran får möta ljusbordet vilket skapar kommunikation mellan barnen

Skrapar vi lite på leran kan vi se ljudet strimma fram

Barn: - Titta ljus!

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar