På bloggen vill vi visa vår verksamhet, hur vi arbetar och utforskar tillsammans med barnen på ett lustfyllt och roligt sätt. Lagerlunda förskola ligger i Fredriksdalsområdet och bildar en enhet tillsammans med Smultornet, Solgläntan och Sandbyhovs familjecentral.

fredag 6 april 2018

Lagerlunda plockar skräp och bidrar till hållbar framtid

Barnen hjälps åt att hålla gården städad och fin



Det fann en hel del att plocka. Alla barnen hjälper åt för att hålla vår gård ren 




Inga kommentarer:

Skicka en kommentar