På bloggen vill vi visa vår verksamhet, hur vi arbetar och utforskar tillsammans med barnen på ett lustfyllt och roligt sätt. Lagerlunda förskola ligger i Fredriksdalsområdet och bildar en enhet tillsammans med Smultronet och Solgläntan

fredag 20 april 2018

Blåbäret v. 16

Den här veckan på Blåbäret har vi arbetat vidare med lera, tagit hand om våra planteringar, varit ute mycket och utforskat luften med hjälp av fallskärm.

 Vi målar spindlarna till spindelägget som vi gjorde tillsammans av lera förra veckan.

 Några barn försöker göra egna spindlar av leran.

 Alla åtta ben är förstås med på spindeln, sedan målas den svart.

 De små spindlarna och spindelägget finns nu i vår ljuskub och bredvid sitter en bild på riktiga spindelägg och spindlar. Denna bild hade ett barn med sig efter sommaruppdraget och där fick vi inspiration till att tillverka spindelägg av lera. Här följer vi en process om hur spindlarna föds nu när det är vår.


 Barnen upptäckte att smörgåskrassen som vi planerat hade växt mycket.

 Barnen vet att man måste vattna sin planteringar, de tog själva initiativ och började vattna. 

 Vi testade fallskärmen ute, en stor spindel fick hoppa uppe på fallskärmen.
Den hoppade ofta ner på gräset och då vi fick hjälpa spindeln att komma upp igen, barnen visade omsorg om spindeln och tyckte det var intressant att se den hoppa.

 Det var även spännande att vara under fallskärmen, då såg barnen alla fina färger ovanför sitt huvud och kände luften som blåste när kompisarna viftade på fallskärmen.


Några barn ute på upptäcksfärd i naturen på baksidan av vår gård.

Ur förskolans läroplan: Förskolans ska sträva efter att varje barn utvecklar
*respekt för allt levande och omsorg om sin närmiljö.
*sin förståelse för naturvetenskap och samband i naturen, liksom sitt kunnande om växter, djur...Inga kommentarer:

Skicka en kommentar