På bloggen vill vi visa vår verksamhet, hur vi arbetar och utforskar tillsammans med barnen på ett lustfyllt och roligt sätt. Lagerlunda förskola ligger i Fredriksdalsområdet och bildar en enhet tillsammans med Smultronet och Solgläntan

torsdag 15 mars 2018

V.11 Vilken mat behöver kroppen?

Vi har fortsatt vårt arbete med att utforska kroppens organ.
Tarmarna har väckt stora funderingar ex hur kan dem vara flera meter långa i vår lilla kropp.
Samtalen har skapade nya nyfikenhetsfrågor om bl.a. mat, framförallt vad nyttig och onyttig mat är.
Är nyttig mat samma sak som det som man tycker är gott?
Barnen har fått rita och berätta om vad dem tycker om att äta och vad dem tror är nyttig resp onyttig mat.


Inga kommentarer:

Skicka en kommentar