På bloggen vill vi visa vår verksamhet, hur vi arbetar och utforskar tillsammans med barnen på ett lustfyllt och roligt sätt. Lagerlunda förskola ligger i Fredriksdalsområdet och bildar en enhet tillsammans med Smultronet och Solgläntan

fredag 9 mars 2018

V.10 Bygg och konstruktion

Genom utforskande och undersökande processen  utvecklas kunskap oss barnen och växer fram.
  


Det blev olika byggnader av olika material, både utomhus och inomhus. Vad händer när vi tar is inne på avdelningen?
   Vi målade med is på papper. Vad spännande! Det smälte i våra små händer och det blev olika mönster på pappret.
 Den här vecka var bokbussen hos oss på Lagerlunda. Vi lånade nya spännande och intressanta böcker.Varje barn ska utveckla att bygga, skapa och konstruera med hjälp av olika teknik och material.


Inga kommentarer:

Skicka en kommentar