På bloggen vill vi visa vår verksamhet, hur vi arbetar och utforskar tillsammans med barnen på ett lustfyllt och roligt sätt. Lagerlunda förskola ligger i Fredriksdalsområdet och bildar en enhet tillsammans med Smultronet och Solgläntan

fredag 2 februari 2018

Kompis sol

Vi har pratat värdegrund och värdegrundasrbete med barnen.
De har gjort kompissolar där de visar hur man ska och inte ska vara mot varandra
 

Barnen har också ritat egna organ som vi har i kroppen


Inga kommentarer:

Skicka en kommentar