På bloggen vill vi visa vår verksamhet, hur vi arbetar och utforskar tillsammans med barnen på ett lustfyllt och roligt sätt. Lagerlunda förskola ligger i Fredriksdalsområdet och bildar en enhet tillsammans med Smultronet och Solgläntan

fredag 19 januari 2018

V.2 och V.3 Blåbäret

     Härligt med lite snö och vinter.   

            Vi har haft jättekul.
  Pulka i backen och snö skulpturer.


   


 
 Fantasirika bygg och konstruktion av olika material.

Lpfö. Förskolan ska sträva efter att varje barn ska utveckla sin motorik, koordinationsförmåga och kroppsuppfattning samt förståelse för vikten av att värna om sin hälsa och sitt välbefinnande.  

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar