På bloggen vill vi visa vår verksamhet, hur vi arbetar och utforskar tillsammans med barnen på ett lustfyllt och roligt sätt. Lagerlunda förskola ligger i Fredriksdalsområdet och bildar en enhet tillsammans med Smultronet och Solgläntan

fredag 19 januari 2018

Tema kroppen

Vi lär oss hur kroppen ser ut innanför skinnet

Även dessa pussel lär oss hur vi ser ut

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar