På bloggen vill vi visa vår verksamhet, hur vi arbetar och utforskar tillsammans med barnen på ett lustfyllt och roligt sätt. Lagerlunda förskola ligger i Fredriksdalsområdet och bildar en enhet tillsammans med Smultronet och Solgläntan

fredag 12 januari 2018

TEMA KROPPEN

Vi brainstormar tillsammans med barnen

Barnen skrev på små post IT lappar vad som finns i och på kroppen


På vår projektvägg tar kroppen form
    
Inga kommentarer:

Skicka en kommentar