På bloggen vill vi visa vår verksamhet, hur vi arbetar och utforskar tillsammans med barnen på ett lustfyllt och roligt sätt. Lagerlunda förskola ligger i Fredriksdalsområdet och bildar en enhet tillsammans med Smultronet och Solgläntan

fredag 19 januari 2018

Snö

Så spännande att få uppleva snö !

Hur känns snön ? Vi får använda många av våra sinnenHär har vi gjort olika fotspår i snön


Då får vi möjlighet att utforska olika matematiska begrepp tillsammans, vilket fotspår är längst?

Vi får även se att vi är olika , alla får olika fotspår i snön

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar