På bloggen vill vi visa vår verksamhet, hur vi arbetar och utforskar tillsammans med barnen på ett lustfyllt och roligt sätt. Lagerlunda förskola ligger i Fredriksdalsområdet och bildar en enhet tillsammans med Smultronet och Solgläntan

fredag 8 december 2017

v 48 och 49 Blåbäret

 Julskapande.
Efter att vi har lyssnat och tittat på sången "I ett hus vid skogen slut" som vi ofta sjunger, fick barnen skapa det som nämns och finns i sången. Barnen valde att göra tomten, jägaren och haren.   
 Under tiden vi skapade utveckledes det ett berättande om sången.Vi har skapat en adventskalender som är föreställer en tomtespindel med luckor på magen. Vi har varit på en tåg resa med hjälp av vår projektor.
Vi har fått snäckor till vårat ljusbord.

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar