På bloggen vill vi visa vår verksamhet, hur vi arbetar och utforskar tillsammans med barnen på ett lustfyllt och roligt sätt. Lagerlunda förskola ligger i Fredriksdalsområdet och bildar en enhet tillsammans med Smultornet, Solgläntan och Sandbyhovs familjecentral.

fredag 24 november 2017

V.47 Blåbäret

Vi har upplevet färger med vår kropp. Det väcktes olika känslor oss barnen. Aktivetet uppskatades mycket. Barnen vill göra det om igen.  Kolla på bilderna . Bilderna säger mycket.

Lpfö. Förskolan ska sträva efter att vare barn ska utvecklar  öppenhet, respekt, solidaritet, nyfikenhet och sin lust samt förmåga att leka och lära.

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar