På bloggen vill vi visa vår verksamhet, hur vi arbetar och utforskar tillsammans med barnen på ett lustfyllt och roligt sätt. Lagerlunda förskola ligger i Fredriksdalsområdet och bildar en enhet tillsammans med Smultronet och Solgläntan

torsdag 30 november 2017

V 48

Den här veckan har varit mycket fokus på Flanosagan om masken olle

som vi sedan gjorde en bok, jätte spännande.

Vi har förändrat miljöer på Krusbäret, den nya bilbanan är uppskattad och barnen har varit delaktiga i förändringen.

Nu har vi ett ateljé rum som är väldigt spännande. Vi förändrar ständigt våra miljöer utifrån barnens intresse och utveckling.

Lpfö

utvecklar sin nyfikenhet och sin lust samt förmåga att leka och lära

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar