På bloggen vill vi visa vår verksamhet, hur vi arbetar och utforskar tillsammans med barnen på ett lustfyllt och roligt sätt. Lagerlunda förskola ligger i Fredriksdalsområdet och bildar en enhet tillsammans med Smultronet och Solgläntan

fredag 17 november 2017

V 46 Krusbäret

Vi har gjort tillsammans med barnen 3 ljuslyktor som ska tändas på barnkonventionens dag.

Barnen tar väl hand om våra maskar, de har lärt sig att maskarna behöver ha det fuktigt i sitt bo.

Vi pratar om vad maskar får äta, vi matar de med frukt vid fruktsamlingen.

Intressant att få klippa papper

och att klistra.
Inga kommentarer:

Skicka en kommentar