På bloggen vill vi visa vår verksamhet, hur vi arbetar och utforskar tillsammans med barnen på ett lustfyllt och roligt sätt. Lagerlunda förskola ligger i Fredriksdalsområdet och bildar en enhet tillsammans med Smultronet och Solgläntan

fredag 17 november 2017

V. 46 Blåbäret

 Hur möter barnen material?
 Vad händer när vi målar med olika material?
Barnen fick prova olika material att måla med. . Barnen använde pensel i olika former och storlekar, olika färger, roller i olika former och pennor. Det blev olika mönster på teckningen.
 Ett barn ritade med pennan i färgen så det blev olika ringar som symboliserar vår förskolan med pedagoger och barn.
  Vi har haft vattenlek. Barne utforskade vatten på olika sätt. Barnen fick blåsa i slangen så att det blir bubblor.
 Vi har varit ute och letat efter spindlar.  Vi kollade under stubbar ,vi hittade inga spindlar men vi hittade gråsuggor.   Vad händer med spindlar under vinter? Vart har spindlarna tagit väg?
Här har våra barn liten picknik.   Det är alltid trevlig att gå på picknik och har kul tillsammans.

Lpfö. Förskolan ska sträva efter att varje barn ska utveckla sin nyfikenhet och sin lust samt förmåga att leka och lära.  

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar