På bloggen vill vi visa vår verksamhet, hur vi arbetar och utforskar tillsammans med barnen på ett lustfyllt och roligt sätt. Lagerlunda förskola ligger i Fredriksdalsområdet och bildar en enhet tillsammans med Smultronet och Solgläntan

fredag 20 oktober 2017

V. 42 Blåbäret


 Med hjälp av sugrör fixade vi färg på ljusslingan.
 Vi kollade på delfiner och dykare.


Blåbärets "robotar" - Samarbetar så att alla får plats på en prick.Utforskning av ljusfenomen i muggar. Häftiga färger.Förskolan ska sträva efter att varje barn utveckla sin nyfickenhet och sin lust samt förmåga att leka och lära

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar