På bloggen vill vi visa vår verksamhet, hur vi arbetar och utforskar tillsammans med barnen på ett lustfyllt och roligt sätt. Lagerlunda förskola ligger i Fredriksdalsområdet och bildar en enhet tillsammans med Smultornet, Solgläntan och Sandbyhovs familjecentral.

tisdag 26 september 2017

Hur rör sig en mask?

Vi fortsätter att studera våra maskar
 
Hur rör sig en mask?


Vissa kryper snabbt och andra mer långsamt
 

Hittar vi fler maskar?


Vi provar att krypa som en mask

Vi slingrar oss fram i tunneln

Det är viktigt att göra föräldrar delaktiga i vår verksamhet och vi anordnade workshops på vårat föräldramöte
Här har föräldrar gjort ett eget mask-hus som står på avdelningen tillsammans med barnens

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar