På bloggen vill vi visa vår verksamhet, hur vi arbetar och utforskar tillsammans med barnen på ett lustfyllt och roligt sätt. Lagerlunda förskola ligger i Fredriksdalsområdet och bildar en enhet tillsammans med Smultornet, Solgläntan och Sandbyhovs familjecentral.

fredag 25 augusti 2017

V. 33/34 Blåbäret

 
 Vi har målat trädbitar i olika färger med bokstäver på som barnen kan använda i byggleken.

 Vi har gjord lite blåbärs fint i vårt fönster.

Vi har passat på och haft vattenlek ute i solen.  

LPFÖ 98 - Förskolan ska sträva efter att varje barn ska utveckla sin nyfikenhet och sin lust samt förmåga att leka och lära, känner delaktighet och respekt.

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar