På bloggen vill vi visa vår verksamhet, hur vi arbetar och utforskar tillsammans med barnen på ett lustfyllt och roligt sätt. Lagerlunda förskola ligger i Fredriksdalsområdet och bildar en enhet tillsammans med Smultronet och Solgläntan

fredag 16 juni 2017

V. 24 Blåbäret

 Efter allt regnande blev det en stor vattenpöl där alla barnen hade lekte och hade jätte roligt. 
 Vi utforskar vår vattenbana som är gjord av pet-flaskor.

 Vi hade sommaravslutning i Lagerluda parken. Vi lekte och åt frukt.

 På väg hem hittade vi ett spindelnät med två fångade insekter. Vi diskuterade med barnen att det kunde vara spindelns mat.
 När vi kom tillbaka delade vi ut sommar uppdraget till barnen.


 När vi grävde i jorden hittade vi en mask och flera spindlar. Det var spännande, barnen vill ta upp dom och hålla i händerna, känna och ta hand om dom.  


 Efter allt utforskande och grävande fick vi ner våra plantor i  jorden. Vi vattnade dom och gav mycket kärlek.

Lpfö. Varje barn ska utveckla sin nyfikenhet och sin lust samt förmåga att leka och lära .

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar