På bloggen vill vi visa vår verksamhet, hur vi arbetar och utforskar tillsammans med barnen på ett lustfyllt och roligt sätt. Lagerlunda förskola ligger i Fredriksdalsområdet och bildar en enhet tillsammans med Smultronet och Solgläntan

fredag 19 maj 2017

V. 20 BlåbäretPå ett vit papper ritade vi ett spindel nät med oljekrita. Barnen målade med ett svart vattenfärg på hela pappret , då syntes spindelnätet.

Vid tulpanerna flyttade  det in  spindlar som vi gjorde av glasmosaik med barnens
bilder på.
Vi samtalar med barnen och tillsammans  kom vi fram till att spindlarna behöver ett
spindelnät.


 Lpfö. 98  Förskolan ska sträva efter att varje barn ska utveckla sin nyfikenhet och sin lust samt förmåga att leka och lära sig.  

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar