På bloggen vill vi visa vår verksamhet, hur vi arbetar och utforskar tillsammans med barnen på ett lustfyllt och roligt sätt. Lagerlunda förskola ligger i Fredriksdalsområdet och bildar en enhet tillsammans med Smultornet, Solgläntan och Sandbyhovs familjecentral.

fredag 28 april 2017

V. 17 Blåbäret

    Den här veckan jobbade vi mycket med spindelnät.
    
                           


      Vi ritade spindelnät på en stort papper med hjälp av projektor.
         Barnen tyckte att det var kul.

Vi testade att göra ett spindel nät med limpistol och det gick jättebra.
Barnen uppskattade det.

  2.2. Barnen ska utveckla sin nyfikenhet och sin lust samt förmåga att leka och lära. 

Förskolan ska lägga grunden för ett livslångt lärande. Verksamheten ska vara roligt, trygg och lärorik för alla barn som deltar. Lpfö 98/10, S.5.
 

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar