På bloggen vill vi visa vår verksamhet, hur vi arbetar och utforskar tillsammans med barnen på ett lustfyllt och roligt sätt. Lagerlunda förskola ligger i Fredriksdalsområdet och bildar en enhet tillsammans med Smultronet och Solgläntan

fredag 20 januari 2017

V.3 Blåbäret 
Vattenlek är alltid bra att ha!


Inga kommentarer:

Skicka en kommentar