På bloggen vill vi visa vår verksamhet, hur vi arbetar och utforskar tillsammans med barnen på ett lustfyllt och roligt sätt. Lagerlunda förskola ligger i Fredriksdalsområdet och bildar en enhet tillsammans med Smultronet och Solgläntan

fredag 20 januari 2017

Ny termin!

                      Nu är vi igång med en ny spännande och lärorik termin!
Vi har experimenterat med vatten och isVi färgad vatten som vi frös inResultatet blev olika isklossar som vi kunde använda på olika sätt

De kändes kalla


Barnen tyckte det var spännande att upptäcka nytt material att undersöka"Verksamheten ska främja leken, kreativiteten och det lustfyllda lärandet samt ta till vara och stärka barnens intresse för att lära och erövra nya erfarenheter, kunskaper och färdigheter"
LpFö 98. Rev 16

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar