På bloggen vill vi visa vår verksamhet, hur vi arbetar och utforskar tillsammans med barnen på ett lustfyllt och roligt sätt. Lagerlunda förskola ligger i Fredriksdalsområdet och bildar en enhet tillsammans med Smultornet, Solgläntan och Sandbyhovs familjecentral.

fredag 27 januari 2017

matematik

Matematik med de yngsta barnen kan se ut så här


Sortering och klassificering är början till matematik
 
"Förskolan ska sträva efter att varje barn utvecklar sin förmåga att använda matematik för att undersöka , reflektera över och pröva olika lösningar av egna och andras problemställningar "
LpFö 98. Rev 16


Inga kommentarer:

Skicka en kommentar