På bloggen vill vi visa vår verksamhet, hur vi arbetar och utforskar tillsammans med barnen på ett lustfyllt och roligt sätt. Lagerlunda förskola ligger i Fredriksdalsområdet och bildar en enhet tillsammans med Smultronet och Solgläntan

fredag 30 september 2016

Projekt Vi har gjort skräpkonst av allt skräp vi hittade sist när vi var ute och letade i jorden
,


" Arbetslaget ska ge barn möjlighet att förstå hur egna handlingar kan påverka miljön och ge barn möjlighet att lära känna sin närmiljö"
LpFö 98. rev 10


De yngre barnen har spunnit vidare på maskarna och insekter
 
Vad händer om maskarna får krypa i färgen?


Här har vi introducerat ett nytt material - Polydron- vilket är ett spännande material att konstruera med på olika sätt

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar