På bloggen vill vi visa vår verksamhet, hur vi arbetar och utforskar tillsammans med barnen på ett lustfyllt och roligt sätt. Lagerlunda förskola ligger i Fredriksdalsområdet och bildar en enhet tillsammans med Smultronet och Solgläntan

måndag 26 september 2016

Nytt material och temaLite nytt material som vi inte haft framme sedan våren presenterades för barnen. De yngre barnen som provar för första gången använder det på sitt eget sätt.


I torsdag hade vi  temaarbete med båda grupperna. De äldsta plockade skräp i vår närmiljö utanför förskolan. Vad händer med skräpet i jorden ?


Den yngsta gruppen  fortsatte med "maskarna". vi tittade på bilder av maskar som vi klippte ut och ritade av dem.

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar