På bloggen vill vi visa vår verksamhet, hur vi arbetar och utforskar tillsammans med barnen på ett lustfyllt och roligt sätt. Lagerlunda förskola ligger i Fredriksdalsområdet och bildar en enhet tillsammans med Smultronet och Solgläntan

fredag 29 april 2016

Utelek, plantering och maskarVi har varit ute mycket de senaste två veckorna. Traktorerna och lastbilarna är populära att leka med i sanden.


Vattenlek är roligt både ute och inne.

Vi har fortsatt plantera, barnen tycker det är roligt att plantera och tycker det är väldigt viktigt att vattna ofta och mycket.

Vi har studerat våra maskar mer och gjort egna maskar av lera.

En gång blev det riktigt spännande när en mask rymde ner på golvet.


Inga kommentarer:

Skicka en kommentar