På bloggen vill vi visa vår verksamhet, hur vi arbetar och utforskar tillsammans med barnen på ett lustfyllt och roligt sätt. Lagerlunda förskola ligger i Fredriksdalsområdet och bildar en enhet tillsammans med Smultronet och Solgläntan

fredag 29 april 2016

Miljö inne och ute

Våra miljöer är ständigt föränderliga utifrån barnens behov och intressen. Vi har ändrat i vår bygg och konstruktionshörna.
Det blev ett landskap med växter och olika djur . Djungel, skog eller annat bara fantasin sätter gränser!

Djuren får ett staket


Någon kom på att vi behöver ett träd ! Det kan bli nästa steg


Ute miljön har förnyats med plankor av olika slag som vi fått av föräldrar , TACK !
Det har inbjudit till många olika lekar , banor har konstruerats tillsammans och mycket annat byggande och skapande.


Hålla balansen !

Samarbete!

"Leken är viktig för barns utveckling och lärande. Ett medvetet bruk av leken för att främja varje barns utveckling och lärande ska prägla verksamheten i förskolan. I lekens och det lustfyllda lärandets olika former stimuleras fantasi, inlevelse, kommunikation och förmåga till symboliskt tänkande samt förmåga att samarbeta och lösa problem."
LpFö.98 Rev.10 s.6


Inga kommentarer:

Skicka en kommentar