På bloggen vill vi visa vår verksamhet, hur vi arbetar och utforskar tillsammans med barnen på ett lustfyllt och roligt sätt. Lagerlunda förskola ligger i Fredriksdalsområdet och bildar en enhet tillsammans med Smultronet och Solgläntan

fredag 16 oktober 2015

Projektarbete

Vårt gemensamma tema på förskolan är ju "De fyra elementen" och vi arbetar vidare med vatten . Vårt projekt nu är fiskar som vi arbetar med i våra smågrupper
 
Här har vi reflektion och pratar om vad vi har gjort i gruppen . Vi tittar på bilderna som skapar frågor och funderingar
Är det någon som inte var med förra gången kan vi försöka berätta vad det var vi gjorde sist
 
Pedagog: -Vad gjorde vi här?
Barn -Tar kort, rev papper !
Pedagog:-  Varför gjorde vi det?
Barn - För vi ska göra en sån där lång, sån som är i nät. (Funderar)  - En sån här lång ! (Pekar på sitt ben)
 
"Förskolan ska sträva efter att varje barn utvecklar sin förmåga att lyssna, reflektera och ge uttryck för egna uppfattningar och försöker förstå andras perspektiv"
LpFö 98. rev 10
 


Här gör vi en stomme till vår aborre vi ska göra i papier mache. Med hjälp av det röda plastbandet kan vi se hur lång den ska bli i verklig storlek
 Spännande att se hur den kommer bli !

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar