På bloggen vill vi visa vår verksamhet, hur vi arbetar och utforskar tillsammans med barnen på ett lustfyllt och roligt sätt. Lagerlunda förskola ligger i Fredriksdalsområdet och bildar en enhet tillsammans med Smultronet och Solgläntan

fredag 18 september 2015

Lera

Den här veckan har vi introducerat ett nytt material - Lera
 
 Vi lär känna materialet först och mjukar upp leran
 
Knivar och gafflar använder vi som redskap

 Teknik att skära i leran
 
 
Vi gör mönster
 
 
Barnen ska kunna växla mellan olika aktiviteter under dagen. Verksamheten ska ge utrymme för barnens egna planer, fantasi och kreativitet i lek och lärande såväl inomhus som utomhus.
LpFö 98. Rev 10

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar