På bloggen vill vi visa vår verksamhet, hur vi arbetar och utforskar tillsammans med barnen på ett lustfyllt och roligt sätt. Lagerlunda förskola ligger i Fredriksdalsområdet och bildar en enhet tillsammans med Smultronet och Solgläntan

fredag 25 september 2015

Akvarium !

Vi har påbörjat vårt akvarium
 Vi har tvättat och målat stenar som vi la ner på botten

"Förskollärare ska ansvara för att förskolan tillämpar ett demokratiskt arbetssätt där barnen aktivt deltar " LpFö 98. Rev 10
 

Vi fyller på med vattnet

Nästan klart ! Nu ska vi bara ha lite mer fiskar som kan simma omkring

Välkomna in på avdelningen och titta !

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar