På bloggen vill vi visa vår verksamhet, hur vi arbetar och utforskar tillsammans med barnen på ett lustfyllt och roligt sätt. Lagerlunda förskola ligger i Fredriksdalsområdet och bildar en enhet tillsammans med Smultronet och Solgläntan

fredag 5 juni 2015Nu var vi tvungna att titta efter om våra maskar levde.
Vi tömde ut maskburken i en kartong för att kunna se bättre..

Det gjorde de!

Här har vi den längsta maskan


Här är en lite kortare mask
 
 
 
 
 


Bredvid varandra ser vi skillnaden på maskarnas längd.

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar