På bloggen vill vi visa vår verksamhet, hur vi arbetar och utforskar tillsammans med barnen på ett lustfyllt och roligt sätt. Lagerlunda förskola ligger i Fredriksdalsområdet och bildar en enhet tillsammans med Smultronet och Solgläntan

fredag 10 april 2015

Glimtar från veckan

  • Teknik
 

Vår  låda med lås och nycklar och skruvar

Passar nyckeln till låset?
 
Provar med skruven
 
Förskolan ska sträva efter att varje barn utvecklar sin förmåga att urskilja teknik i vardagen och utforska hur enkel teknik fungerar
LpFö 98,Rev. 10
 
 
 
Fredagsaktivitet på gården
Uppdragskort !

Varje kort har ett uppdrag
Tex : Hämta en pinne som är längre än din fot!
 
 
Trevlig Helg !
 
 

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar