På bloggen vill vi visa vår verksamhet, hur vi arbetar och utforskar tillsammans med barnen på ett lustfyllt och roligt sätt. Lagerlunda förskola ligger i Fredriksdalsområdet och bildar en enhet tillsammans med Smultronet och Solgläntan

fredag 17 april 2015

Glimtar från veckan

  • Föräldrabesök !
I veckan har vi haft en förälder med oss i verksamheten vilket var väldigt uppskattat av både barn och personal.
Barnen är stolta att visa upp sin förälder och glädjen smittar av sig .
 
Vi uppmuntrar föräldrar att vara med i verksamheten ! Vill ni vara med så prata bara med oss personal så bestämmer vi dag och tid :)
 
Förskolan ska komplettera hemmet genom att skapa bästa möjliga förutsättningar för att varje barn ska kunna utvecklas rikt och mångsidigt . Förskolans arbete med barnen ska därför ske i ett nära och förtroendefullt samarbete med hemmen
LpFö 98. Rev 10
   • Reflektion

Vi tittar tillbaka och pratar och reflekterar om hur vi började och vad som har hänt

 Sjösättning av krokodiler
Krokodilerna av trolldeg är målade och färdiga för att dyka i vårat bo . Spännande !
 
Ha en trevlig helg !
 
 

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar