På bloggen vill vi visa vår verksamhet, hur vi arbetar och utforskar tillsammans med barnen på ett lustfyllt och roligt sätt. Lagerlunda förskola ligger i Fredriksdalsområdet och bildar en enhet tillsammans med Smultornet, Solgläntan och Sandbyhovs familjecentral.

torsdag 2 april 2015

Blåbäret v.13

Vi fortsatte sätta upp våra rör, som vi tidigare målat i olika färger. Tanken är att barnen sedan ska få prova att stoppa olika saker i rören, fortsättning på detta projekt följer.
På samlingen har vi lekt sångleken "Jag har en väska i handen".
Här undersöker barnen sand och vatten, mycket samarbete krävdes för att fylla hinkarna.


Inga kommentarer:

Skicka en kommentar