På bloggen vill vi visa vår verksamhet, hur vi arbetar och utforskar tillsammans med barnen på ett lustfyllt och roligt sätt. Lagerlunda förskola ligger i Fredriksdalsområdet och bildar en enhet tillsammans med Smultronet och Solgläntan

torsdag 26 mars 2015

Välkommen till vår blogg!

Välkommen till vår blogg!


Inga kommentarer:

Skicka en kommentar